O nás - MŠ Hlubočepy

Mateřská škola Hlubočepy

Jako základ svého Školního vzdělávacího programu zvolila škola téma ZELENÉ ÚDOLÍ, které se odráží ve většině činností školy. Blízkost přírodní rezervace - Prokopské údolí, s množstvím zajímavých míst a hlubokou historií, takřka venkovské prostředí uprostřed velkoměsta, historická budova školy po celkové rekonstrukci, to jsou atributy, které působí na vnímání a prožívání dětí a kvalitu jejich vzdělávání.

Vzdělávací program se inspiruje kurikulem Mateřská škola podporující zdraví s cílem vytvoření harmonického prostředí a vyhovujících podmínek pro duševní pohodu dětí a jejich všestranný rozvoj. Prostředkem vzdělávání se stává hra a prožitkové učení, vzdělávání je integrované, je dbáno na všestrannost, provázanost a smysluplnost konkrétních činností. Program je realizován v dopoledním bloku, kdy kromě volné hry jsou zařazeny různé didaktické, pohybové, výtvarné a hudební činnosti, příprava na vstup do základní školy a pobyt venku. 

Škola je zařazena do celostátní sítě mateřských škol s environmentální výchovou mrkvička ado projektu Celé Česko čte dětem.

http://www.celeceskoctedetem.cz/cz/menu/7/o-nas/

Program doplňují v průběhu roku různé akce - každý měsíc divadélko v MŠ, výlety a vycházky do okolí i za poznáním, Pohádková fyzika, oslavy svátků (Mikuláš, Vánoce, Velikonoce, Den Země, Den dětí,..), zahradní slavnost - rozloučení se školkou, tvořivé dílny  a jiné.

Děti vzhledem k prostorovému uspořádání školy mají v denním režimu možnost se spolu setkávat ve všech prostorách, navštívit sourozence nebo kamaráda a zároveň se věnovat nerušeně činnosti ve skupině stejně starých dětí.

Na ŠVP navazují Třídní vzdělávací programy, které již sledují konkrétní cíle, obsahují aktuální témata, situační projekty a individuální programy pro jednotlivé děti. 

ŠVP je pravidelně doplňován na základě vyhodnocení nebo připomínek (i rodičů) a reaguje na aktuální společenská témata a problémy související s výchovou a vzděláváním předškolních dětí.

Režim dne

Program je realizován v dopoledních a odpoledních blocích, kdy kromě volné a spontánní hry jsou zařazeny didaktické, pohybové, výtvarnéhudební, dramatické a jiné činnosti, které vycházejí z konkrétního plánu učitelek, ale zejména z reakce na aktuální zájem či zážitek dětí.

Děti se stravují ve společném prostoru školní jídelny, což vyžaduje maximální spolupráci a dodržování režimu.

V odpoledních hodinách se děti zapojují již výhradně do činností, které si zvolí podle svého zájmu.

Uspořádání dne:

  • hry podle zájmů dětí, individuální práce s dětmi, pohybové aktivity, svačina, vzdělávací činnost (řízená, spontánní, skupinová, individuální)
  • pobyt venku
  • hygiena, oběd, příprava na odpočinek
  • odpolední odpočinek, relaxace
  • hygiena, svačina
  • hry, odpolední zájmová činnost a pohybové aktivity

RYCHLÝ KONTAKT

Mateřská škola, Praha 5 - Hlubočepy, Hlubočepská 90,

Praha 5, Hlubočepy, Hlubočepská 90/40

www.ms-hlubocepy.cz

www.facebook.com/mshlubocepy

email: skolka.hlubocepy@seznam.cz

TELEFON

MŠ 251 815 315, 731 863 163

ŠJ 251 815 31

NOVINKY

Nové fotografie

obrázek
Nejnovější fotografie z akcí v mateřské škole najdete zde

Aktuální jídelníček

obrázek
Co máme tento týden dobrého najdete zde
Jméno:
Heslo:

Created by © 2016 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek webdesign